Svensktillverkade pelletsbrännare, matarskruvar och pelletsförråd

Biobränsleprodukter av beprövad svensk kvalitet och med hög leveranssäkerhet.

Besök vår webshop

Pellets är billigast

Pellets är det billigaste sättet att hålla värmen i bostaden. På andra plats kommer fjärrvärme. Dyrast är el följt av olja och naturgas.

Energimarknadsinspektionen, EI, gör årligen en genomgång av kostnaderna på fjärrvärmemarknaden. I rapporten, som publicerades i somras, jämförs fjärrvärme med alternativen vad gäller pris, konkurrens och miljöpåverkan.